МОНГОЛ ГОЛОМТ МАНДАН БАДРАГ
Хаа хамаагүй хананд байдаг зураг биш, ухаан санаа, бодол оюуны ихээхэн төвлөрлөөс урсах байх эдгээр бүтээлүүдийг сайн анзааран харвал гарцаа байхгүй МОНГОЛ АГУУЛГА ажээ. Залуустаа уран бүтээл хийгээд билэг оюуны үер мэт их хөгийг хүсье. 
 Дэлгэрэнгүй»